Een strengere wacht bij de deur

Het onwikkelen van de Vopak Poortinstructie
Het probleem

Vopak Nederland exploiteert elf terminals voor de opslag van chemicaliën, olieproducten, petrochemische producten, biobrandstoffen, vloeibare gassen en plantaardige oliën. Logisch dat er op de terreinen van Vopak strenge veiligheidsregels gelden. Om ervoor te zorgen dat leveranciers deze regels strikt naleven, hebben wij voor Vopak een digitale veiligheidsinstructie ontwikkeld.

De oplossing

De module toetst de veiligheidskennis van de leveranciers en stelt vragen. De uitslag is gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem van Vopak. Blijkt de kennis op peil en zijn de vragen 100% juist beantwoord? Dan is de leverancier welkom. Is de kennis ontoereikend en is er een fout gemaakt? Dan blijft de slagboom helaas dicht. Het LMS (Leer Management Systeem) is gekoppeld aan het toegangscontrolesysteem.

  • Fase 1PROBLEEMANALYSE
  • Fase 2OMGEVING ANALYSE
  • Fase 3DESIGN, FILMEN EN DEVELOPMENT
  • Fase 4IMPLEMENTEREN
Een nieuwe vorm

Uiteraard is alleen de stof digitaliseren niet genoeg om de informatie goed te leren. Wij zagen veel potentie in de huidige cursus en besloten een combinatie te maken van:

Filmmateriaal + animaties

Minigames

Oefenvragen

Resultaat

Groter veiligheidsbewustzijn bij aannemers.

Resultaat

Veiligheidsregels zijn duidelijker uitgelegd en daardoor beter te begrijpen.

Resultaat

Volledig geautomatiseerd systeem in 12 talen.