Digitaal meer weerbaar

Een Serious game over digitale risico’s bij stalking.
SafetyNed

SafetyNed biedt slachtoffers en hulpverleners kennis en tools om veilig online te kunnen zijn. SafetyNed ondersteunt slachtoffers, hulpverleners, politie en justitie en geeft voorlichting over:

  • Hoe technologie wordt misbruikt.
  • Wat je kunt doen om digitale gegevens van slachtoffers veilig en vertrouwelijk te houden en te beschermen.
  • Hoe je technologie veilig kunt gebruiken.
  • Hoe technologie kan worden ingezet om daders effectiever te kunnen vervolgen en berechten.
  • Hoe technologie op een positieve manier kan worden ingezet bij het stoppen van geweld in relaties.
Het probleem

SafetyNed heeft ons gevraagd een serious game te ontwikkelen om op deze manier de kennis bij een brede doelgroep te verhogen op het gebied van digitale risico’s. Aan de hand van een realistisch script op basis van ervaringen uit de praktijk kun je binnen de game het verhaal van een familie van dichtbij ervaren. Tijdens de game kun je kiezen om als slachtoffer verder te spelen, als dader of als hulpverlener.

  • Fase 1Oplossing ontwikkelen
  • Fase 2Scripting & filmen
  • Fase 3Game development
  • Fase 4Implementeren

Resultaat

Een game die je raakt en inzicht geeft.

Resultaat

Een waardevol instrument voor een brede doelgroep.

Resultaat

Verhoging van de kennis en inzicht in risico’s.