Herontwikkeling poortinstructie

De huidige toeganstraining een nieuw jasje geven
Het probleem

BP is een van de grootste ruwe-olieraffinaderijen van Europa. Uit ruwe aardolie maken ze benzine, kerosine, diesel en lpg. Bijna alle stoffen waar mee gewerkt wordt op het terrein kunnen gevaarlijk zijn. Zorgvuldigheid is dus uitermate belangrijk en de strenge veiligheids regels moeten worden geleerd en nageleefd om te zorgen dat iedereen aan het eind van de dag veilig naar huis kan. De huidige veiligheidstraining die moest worden voldaan was echter te lang (55min) en was zeer onoverzichtelijk.

De oplossing

De inhoud van de training moest worden ontleed en opnieuw worden ingericht zodat de belangrijkste regels voorop kwamen te staan. Ook is er gekozen om de training te richten op situational awareness als thema. Dit zodat mensen niet alleen de regels kenden maar beter situaties konden analyseren en hierop konden handelen.

'We Believe in Zero and We Will Make it Happen’.

Resultaat

Groter veiligheidsbewustzijn bij aannemers.

Resultaat

Veiligheidsregels zijn duidelijker uitgelegd en daardoor beter te begrijpen.

Resultaat

Volledig geautomatiseerd systeem in 12 talen.